หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน เลขทะเบียน กจ ๗๓๕๓ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล เลขทะเบียน บฉ 7762 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]อาหารเสริม (นม) [ 15 พ.ค. 2562 ]อาหารเสริม (นม) [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาพ่นหมอกควันพร้อมพาหนะขนส่งและน้ำมันเชื้อเพลิง โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัด ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18